About Us - MelodyPlus

About Us - MelodyPlus

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

MelodyPlus เป็นโรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ ที่ทางโรงเรียนต้องการให้ผู้มีใจรักในเสียงดนตรี ได้เข้ามาเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนดนตรีและสถาบันดนตรี MelodyPlus จะเน้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะการสอนแบบ private ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาวิชาดนตรีต่าง ๆได้อย่างละเอียดครบถ้วน และมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินควบคู่กันไป

ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงความเป็นมืออาชีพ ทางโรงเรียนจึงได้นำหลักสูตร Alfred จากประเทศ สหรัฐอเมริกามาใช้ ซึ่งหลักสูตร Alfred เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกาและใน ภูมิภาคเอเชียซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนหลักสูตรของโรงเรียนยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ทางโรงเรียนดนตรีและสถาบันดนตรี เมโลดี้พลัส ยังมีความทันสมัยในรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนความเข้มข้นของเนื้อหาหลักสูตร ที่ทางโรงเรียนต้องการมอบให้แก่ผู้ที่มาเรียนกับทางโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียน ยังแบ่งกลุ่มหลัก ๆ ของผู้ที่เข้ามาเรียนกับทางโรงเรียนเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ เด็ก วัยรุ่น และวัยทำงาน

ทางโรงเรียนดนตรีและสถาบันดนตรีเมโลดี้พลัส (สาขาโลตัสพระราม3, สาขาโลตัสแคราย และ สาขาโลตัสวัชรพล) ได้มีการจัดการประเมินผล และการวัดผลของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามเหมาะสม เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาทางด้านดนตรีของนักเรียน โดยแยกได้ดังนี้

1.Lesson Report : เป็นการประเมินผลการเรียนของนักเรียน จากครูผู้สอนโดยจัดทำให้กับ ผู้ปกครองทุก ๆ 3 เดือน โดยเป็นการประเมินผลขั้นต้น เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงความเอาใจใส่ในเนื้อหา และความสม่ำเสมอในการเรียน ครูผู้สอนมีหน้าที่เขียนประเมินผลการเรียน Lesson Report ก่อนที่นักเรียนจะหมดคอร์ส

2.Academy Day : เป็นการวัดผล ทางความสามารถและการแสดงออกในการเรียนในแต่ละวิชาว่าครูผู้สอนได้สอนครบถ้วนตามหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนวิชานั้น ๆ ซึ่งการสอบนี้ทางโรงเรียนฯ บังคับให้นักเรียนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยจะมีการประเมินผลการเรียนโดยครูผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน และใช้เพลงบังคับ 1 เพลงและเพลงเลือก 1 เพลง คะแนนจะทำการประเมินจากแต่ละหัวข้อ เช่น Sight Reading / Ear Training / Aural Test เป็นต้น หลังจากการทดสอบแล้ว นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

3. Talent Show : เป็นการแสดงผลงานการเรียนของนักเรียน บางครั้งจะมี Commentator เป็นผู้ประเมินผลการโชว์ผลงานของนักเรียนในแต่ละวิชานั้น ๆ อาจจะเป็นการโชว์ก่อนหมดชั่วโมงเรียน 5-10 นาที หรือภายในห้องเรียนก็ได้

4.Mini Concert หน้าโรงเรียน : เป็นการจัดการแสดง ผลงานของนักเรียนเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และ ความสามารถของนักเรียนที่เรียนวิชานั้น ๆ

5.Recital ใหญ่ ประจำปี : เป็นงานการแสดงใหญ่ จะจัดปีละ 1 ครั้ง จัดที่หอประชุมใหญ่ ที่ใช้สำหรับโชว์ผลงานการแสดง ของผู้ที่มีผลงานและมีชื่อเสียง โดยนักเรียนของทางสถาบัน ฯ จะใช้เป็นที่แสดงผลงานการเรียนของนักเรียนในแต่ละวิชานั้น ๆ

6.Trinity / Rock School / ABRSM / RAD : เป็นการสอบวัดผลจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก ทางโรงเรียนฯจะเป็นผู้ทำการจัดประสานงานในการดำเนินการจัดนักเรียนเข้ารับการสอบรายละเอียดต่างๆ ของสถาบัน ฯ ที่ทำการวัดผล สามารถเข้าดูได้ที่ : www.abrsm.org , www.trinitycollege.co.uk , www.rockschool.co.uk , www.rad.org.uk ทางโรงเรียน ฯ สนับสนุนให้ครูส่งสอบในสถาบันต่าง ๆ

Update ทุกสถานการณ์การจัดกิจกรรมดี ๆ ทั้งภายใน-นอกสถานที่ อีกทั้งมีส่วนร่วมโดยการ แสดงความคิดเห็นเพื่อเพิ่มสีสรรให้กับกิจกรรม และคุณอาจเป็น 1 ในดาราหน้ากล้องของเราผ่าน Website: www.melodyplusmusic.com หรือ สมัครเป็นสมาชิก (โดยการกด “Like”) Fan Page ของเราได้ที่ www.facebook.com/Melodyplusmusicschool

ทางโรงเรียนจะสรรหาสิ่งดี ๆ และมีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่พนักงานประจำสาขาที่ท่านเรียนอยู่