น้องๆที่ได้รับรางวัล trinity Awards ประจำปี 2014

น้องๆที่ได้รับรางวัล trinity Awards ประจำปี 2014

MelodyPlus-考级三个全国第一 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัล trinity Awards ประจำปี 2014

น้องไบร์ท ดช.ชัชฤทธิ์ ไกรลักษณวรา ได้อันดับ 1 Violin Grade Innitail
น้องเจมี่ เด้กหญิลชัญญา ไอวรานนท์ ได้อันดับที่ 3 Trinity Rock & Pop Vocal Grade 1