MFLM ( Music for little Mozart )

สถาบันสอนดนตรี เมโลดีพลัส สาขา แคราย ได้จัดเปิดการเรียนการสอน ห้องเรียนใหม่ ในสาขา Music For Little Mozarts เมื่อช่วงต้นเดือน ธันวาคมที่ผ่านมา โดย คุณครูกันต์

ภาพบรรยากาศงาน Congratulations Party ของ นักเรียนใน Class Music For Little Mozarts Level 1 ที่สถาบันสอนดนตรี Melody Plus สาขา แคราย โดย คุณครูกันต์ คุณครูกิ๊ฟ คุณครูมิน คุณครูโมนา

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 ทางสถาบันสอนดนตรีเมโลดี้พลัส ได้นำคณะคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมนา ณ.ประเทศสิงค์โปร์ จาก Dr. E.L.Lancaster ในหัวข้อ Music for Little Mozarts

ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมเดินทางไปประเทศสิงค์โปรกับโรงเรียนสอนดนตรี เมโลดี้ พลัส เพื่อเข้าร่วมสมนากับ Dr. E.L. Lancaster เรื่อง MfLM ในวันที่ 8,9พฤษจิกายน 2555 ณ.ประเทศสิงค์โปร

Page 3 of 4