คุณครูสอนดนตรี สาขา แคราย

คุณครูสอนดนตรี สาขา แคราย

Master

ครูแพรว

วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
"Piano Trinity Grade Advanced"

ครูอี๊ด

ฐิตารีย์ ปิติมณีพัฒน์
สอน Ballet
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาลัยนาฏศิลป์ สาขานาฏศิลป์สากล เอกบัลเล่ต์
"RAD Advance Certificate"

Advance

ครูปอ

ทอแสง มีศรี
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกขับร้อง
"สอนศิลปินฝึกหัดที่ GMM GRAMMY"
"สอนเทคนิคการร้องเพลง, การใช้เสียง, อาทิวง โอลีฟ"

ครูพีท

เดชาธร ทรัพย์เจริญ
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
"Piano Trinity Grade 8"

ครูนีส

ชญาดา พงศ์จตุรวิทย์
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
"Piano Trinity Grade 8"

ครูแบงค์

คณพล สีดลรัศมี
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์
เอกไวโอลิน

Senior

ครูปิ๊ก

บัติพัตร์ ชุ่มชิ่น
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
นักดนตรีมืออาชีพ Back up ศิลปินชื่อดังมากมาย

ครูกิ๊ฟ

อรุณรักษ์ ปานนิ่ม
สอน Vocal/MfLM
การศึกษาและผลงาน
พื้นฐานดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ( MFLM )
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม
สาขาศิลปศาสตร์ดนตรีสากล เอกขับร้อง

ครูนพพร

นพพร ยิ้มแย้ม
สอน Art
การศึกษาและผลงาน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
สาขา Communication Art And Design
"ทีมงานจากช่อง 9 การ์ตูน"

ครูโน๊ต

ปณต ยันตพร
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาดนตรีสากล เอกกีต้าร์ไฟฟ้า

ครูไกฬ์

ณฐนน กัญจนชญาณิน
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
สอนเทคนิคการร้องเพลง, การใช้เสียง
นักร้องพิเศษวงประสานเสียงเยาวชนแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530-2533

ครูมิกซ์

ณัฏฐพล ฉุยกรม
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาดนตรีสากล เอกกีต้าร์ไฟฟ้า
"Rock & Pop Grade 8"

ครูสมบูรณ์

สมบูรณ์ จันทร์หอม
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดุริยางค์ศาสตร์สากล เอกเครื่องสายตะวันตก
ประสบการณ์สอน มากกว่า 20 ปี

ครูมีน

ผไทมาศ ประทีปะวณิช
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
พื้นฐานดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ( MFLM )
"Piano Trinity Grade 8"

ครูออม

พิชชามญชุ์ ปิติมณีพัฒน์
สอน Ballet
การศึกษาและผลงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
สาขานาฏศิลป์ตะวันตก ( บัลเล่ต์ )
"RAD Advance 2 Certificate"

ครูอ้อม

อรพรรณ อนุวัฒน์มงคล
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"Piano Trinity Grade 8"

ครูพิช

พิชชากร นภาพรพิพัฒน์
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส เอก ไวโอลิน

ครูกอล์ฟ

ภัทรภณ วงษ์สรรพ์
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก เอกเปียโน

Junior

ครูแพร

ณัฎฐชา ศุภลักษณ์บันลือ
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"Piano Trinity Grade 8"

ครูไอริน

เกศรินทร์ นนทะวงษ์
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
เอกขับร้อง สอนเทคนิคการร้องเพลง
นักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยกระทรวงวัฒนะธรรมแห่งประเทศไทย

ครูแคนดี้

ณัชชา วิริยะสกุลธรณ์
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
เอก Piano Performance

ครูปาล์ม

ปฏิพล สัตยานุรักษ์
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะแจ๊สศึกษา เอกกลอง

ครูเบสท์

นฤเบศร์ ไตรวัฒนศิริ
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ๊ส

ครูป๊อบ

ภัสราวรรณ ขำเชย
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
วิทยาลัยดนตรี เอก Theather Vocal มหาวิทยาลัยรังสิต

ครูเฟรม

พงษ์พิษณุ พงษ์พยอม
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
วิทยาลัยดนตรี สาขาขับร้องละครเพลง มหาวิทยาลัยรังสิต