คุณครูสอนดนตรี สาขา แคราย

คุณครูสอนดนตรี สาขา แคราย

ครูพีท

วิชาที่สอน : เปียโน ( Piano )
การศึกษาและผลงาน : : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
"Piano Trinity Grade 8"

ครูแบงค์

วิชาที่สอน : ไวโอลิน ( Violin )
การศึกษาและผลงาน : : มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์
เอกไวโอลิน

ครูแพรว

วิชาที่สอน : เปียโน ( Piano )
การศึกษาและผลงาน : : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
"Piano Trinity Grade Advanced"

ครูโน๊ต

วิชาที่สอน : กีต้าร์ ( Guitar )
การศึกษาและผลงาน : : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาดนตรีสากล เอกกีต้าร์ไฟฟ้า

ครูกิ๊ฟ

วิชาที่สอน : ขับร้อง ( Voice ), พื้นฐานดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ( MFLM )
การศึกษาและผลงาน : : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม
สาขาศิลปศาสตร์ดนตรีสากล เอกขับร้อง

ครูพัด

วิชาที่สอน : เต้น ( Dance )
การศึกษาและผลงาน : : " นักออกแบบท่าเต้นและการแสดง "

ครูนพพร

วิชาที่สอน : ศิลปะ ( Art )
การศึกษาและผลงาน : : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
สาขา Communication Art And Design
"ทีมงานจากช่อง 9 การ์ตูน"

ครูนี้ด

วิชาที่สอน : เปียโน ( Piano )
การศึกษาและผลงาน : : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
"Piano Trinity Grade 8"

ครูมีน

วิชาที่สอน : เปียโน ( Piano ) ,พื้นฐานดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ( MFLM )
การศึกษาและผลงาน : : "Piano Trinity Grade 8"

ครูมิกซ์

วิชาที่สอน : กีต้าร์ ( Guitar )
การศึกษาและผลงาน : : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาดนตรีสากล เอกกีต้าร์ไฟฟ้า
"Rock & Pop Grade 8"

ครูสมบูรณ์

วิชาที่สอน : ไวโอลิน ( Violin )
การศึกษาและผลงาน : : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดุริยางค์ศาสตร์สากล เอกเครื่องสายตะวันตก

ครูอี๊ด

วิชาที่สอน : บัลเล่ต์ ( Ballet )
การศึกษาและผลงาน : : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาลัยนาฏศิลป์ สาขานาฏศิลป์สากล เอกบัลเล่ต์
"RAD Advance Certificate"

ครูปิ๊ก

วิชาที่สอน : เปียโน ( Piano )
การศึกษาและผลงาน : : นักดนตรีมืออาชีพ Back up ศิลปินชื่อดังมากมาย

ครูจิ๋ว

วิชาที่สอน : เปียโน ( Piano )
การศึกษาและผลงาน : :ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกเปียโน
"Piano Trinity Grade 8"

ครูพิช

วิชาที่สอน : ไวโอลิน ( Violin )
การศึกษาและผลงาน : : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส เอก ไวโอลิน

ครูอ้อม

วิชาที่สอน : เปียโน ( Piano )
การศึกษาและผลงาน : : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"Piano Trinity Grade 8"

ครูออม

วิชาที่สอน :บัลเล่ต์ ( Ballet )
การศึกษาและผลงาน : : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
สาขานาฏศิลป์ตะวันตก ( บัลเล่ต์ )
"RAD Advance 2 Certificate"

ครูปอ

วิชาที่สอน : ขับร้อง ( Voice )
การศึกษาและผลงาน : : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกขับร้อง
"สอนศิลปินฝึกหัดที่ GMM GRAMMY"
"สอนเทคนิคการร้องเพลง, การใช้เสียง, อาทิวง โอลีฟ"

ครูแพรว

วิชาที่สอน : แซกโซโฟน ( Saxophone )
การศึกษาและผลงาน : : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาดนตรีศึกษา เอก แซกโซโฟน

ครูไอริน

วิชาที่สอน : ขับร้อง ( Voice )
การศึกษาและผลงาน : : เอกขับร้อง สอนเทคนิคการร้องเพลง
ผลงาน : นักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยกระทรวงวัฒนะธรรมแห่งประเทศไทย

ครูแคนดี้

วิชาที่สอน : เปียโน ( Piano )
การศึกษาและผลงาน : : มหาวิทยาลัยมหิดล
เอก Piano Performance

ครูปาล์ม

วิชาที่สอน : กลอง ( Drum )
การศึกษาและผลงาน : : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะแจ๊สศึกษา เอกกลอง

ครูเบสท์

วิชาที่สอน : กีต้าร์ ( Guitar )
การศึกษาและผลงาน : : มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ๊ส

ครูแพร์

วิชาที่สอน : เปียโน ( Piano )
การศึกษาและผลงาน : : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"Piano Trinity Grade 8"

ครูไกฬ์

วิชาที่สอน : ขับร้อง ( Voice )
การศึกษาและผลงาน : : สอนเทคนิคการร้องเพลง, การใช้เสียง
นักร้องพิเศษวงประสานเสียงเยาวชนแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530-2533