ครูสอนดนตรี สาขา วัชรพล

ครูสอนดนตรี สาขา วัชรพล

Master

ครูต้อง

Puchong B.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฏพระนคร สาขา สถาปัตยกรรม
ประสบการณ์การสอน มากกว่า 25 ปีครูนุ่น

ครูเป้

Panisara T.
สอน Piano/MfLM
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์การสอนเปียโนมากว่า 10 ปี
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สาขาเปียโน
ได้รับประกาศณียบัตรMusic for Little Mozarts by Alfred Publishing จากประเทศ Singapore
Trinity G.8

ครูนุ่น

Punyabongkoj R.
สอน Ballet
การศึกษาและผลงาน
วิทยาลัยนานาชาติ ม.กรุงเทพ สาขา Hotel & Tourism Management
RAD Advance 2

Advance

ครูหมิว

Chadatorn J.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Trinity G.8

ครูพลอย

Thanyarat S.
สอน Piano/Voice
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์สอน มากกว่า 15 ปี
ABRSM G.8

ครูกุ๊ก

Channarong S.
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎจันทรเกษม สาขาดนตรีสากล

ครูโอ้ค

Sarawut P.
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์สอน มากกว่า 15 ปี
Owner Managing Director White Library Recording Studio

ครูโอปอล์

Poonjirapich S.
สอน Vocal/MFLM
การศึกษาและผลงาน
ม.ศิลปากร เอกขับร้อง
ประสบการณ์สอน มากกว่า 15 ปี

ครูฟอร์ด

Thanach C.
สอน Piano/Flute/Saxophone
การศึกษาและผลงาน
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงดนตรี, อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรฒศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, สมาชิกวง The Zebras ABRSM G.8

ครูจุ๊กกรู

Tatiphorn W.
สอน Vocal/Guitar/Ukulele
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎจันทรเกษม สาขาดนตรีสากล

ครูปัญญา

Panya T.
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
กองดุริยางค์ ทหารอากาศ
ประสบการณ์การสอน มากกว่า 20 ปี

ครูไผ่

สอน บัลเล่ต์
การศึกษาและผลงาน
คณะศิลปศึกษา สาขานาฎศิลปสากลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ RAD

Senior

ครูเจี๊ยบ

Tanyanan S.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์สอนเปียโนมากว่า 20 ปี
ทำงานเบื้องหลัง ให้กับ R.S Promotion

ครูเกี้ย

Pisit B.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์สอนเปียโนมากว่า 20 ปี

ครูหญิง

Kanicknan T.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาดนตรีตะวันตก เอกเปียโน

ครูฝน

Boonthida S.
สอน Piano/Flute
การศึกษาและผลงาน
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สาขา Performance Flute

ครูสมบูรณ์

Somboon C.
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดุริยางค์ศาสตร์สากล เอกเครื่องสายตะวันตก
ประสบการณ์สอน มากกว่า 20 ปี

ครูหนึ่ง

Natchavan P.
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
ม.รามคำแหง คณะมนุษย์ศาศตร์ เอกภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ได้รับรางวัลนักม.รามคำแหง คณะมนุษย์ศาศตร์ เอกภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี
เคยทำงานให้กับบริษัท R.S Promotion
เป็นวิทยากรพิเศษทางการใช้เสียงร้องเพลงร้องดีเด่นแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี

ครูแบงค์

Worawit P.
สอน Guitar/Ukulele
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎจันทรเกษม สาขาดนตรีสากล

ครูเท็น

Chawalit K.
สอน Bass/Guitar
การศึกษาและผลงาน
รองแชมป์รายการประกวดรายการแมลงมัน
ประกวดรายการ Music Express
ประสบการณ์สอน มากกว่า 20 ปี

ครูออม

Auttamorn C.
สอน Ballet
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานาฎยศิลป์ตะวันตก

ครูอั๋น

Danai K.
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์การสอน มากกว่า 15 ปี

ครูไวน์

Wasinee R.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ม.หาดใหญ่ สาขาดนตรีสมัยนิยม

ครูเอม

Latthapon A.
สอน Guitar Classic/Ukulele
การศึกษาและผลงาน
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎพระนคร สาขาดนตรีตะวันตก

ครูเพชร

Siravee V.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Trinity G.7

ครูมิว

Sasipa N.
สอน Piano/ขิม
การศึกษาและผลงาน
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สาขาเทคโนโลยีดนตรี
Trinity G.6

ครูพลอย

Warodsamon P.
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
ม.เกษตรศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก เอกไวโอลิน

Junior

ครูตุ้ย

Chaiwat J.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์การสอน มากกว่า 25 ปี

ครูเจน

Pataramanee S.
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
ดุริยางทหารอากาศ

ครูอุ้ม

Patcha S.
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกขับร้อง

ครูปาล์ม

Patchara S.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎจันทรเกษม สาขาดนตรีสากล เอกปียโน

ครูมิ้นท์

Soraya Y.
สอน Dance
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์สอน มากกว่า 10 ปี

ครูหนึ่ง

Yotsathon K.
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยดนตรี สาขา การผลิตดนตรี

ครูเต้

Kritsanapan P.
สอน Cello
การศึกษาและผลงาน
ม.ศิลปากร คณะดุริยางค์ศาสตร์ เอกการแสดงดนตรี เชลโล่