ครูสอนดนตรี สาขา วัชรพล

ครูสอนดนตรี สาขา วัชรพล

ครูเอม

อ.ลัทธพล อดิศรประเสริฐ
วิชาที่สอน : Guitar Classic/Ukulele
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎพระนคร สาขาดนตรีตะวันตก

ครูเกษม

อ.เกษม สามารถ
วิชาที่สอน :
การศึกษาและผลงาน
กองดุริยางค์ทหารอากาศ

ครูเกี้ย

วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์สอนเปียโนมากว่า 20 ปี

ครูเจี๊ยบ

วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์สอนเปียโนมากว่า 20 ปี, ประกวดแต่งเพลงมาร์ชให้กับหลายโรงเรียนเป็นอันดับ 1

ครูเท็น

วิชาที่สอน : เบส (Bass)
การศึกษาและผลงาน
รองแชมป์รายการประกวดรายการแมลงมัน, ประกวดรายการ Music Express, มีประสบการณ์การสอนมากว่า 7 ปี

ครูเป้

วิชาที่สอน : MfLM
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์การสอนเปียโนมากว่า 10 ปี, ได้รับประกาศณียบัตรMusic for Little Mozarts by Alfred Publishing จากประเทศ Singapore

ครูเพชร

อ.สิรวีร์ วริวงศ์
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษาและผลงาน
ม.ธรรมศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Trinity G.7

ครูเพชร

อ.ชนะชัย คงนคร
วิชาที่สอน : Drume
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ครูเฟิร์ส

อ.สิทธิเชษฐ์ ถูวัดสี
วิชาที่สอน : Drume
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ เอกดนตรีสากล

ครูเอ้

อ.อิศริยา ประเทืองสุข
วิชาที่สอน : เปียโน
การศึกษาและผลงาน ม.เกษตรศาสตร์

ครูแบงค์

วิชาที่สอน : กีต้าร์ (Guitar)
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาวิชาดนตรีสากล

ครูแพร

อ.จิตสิรินธ์ รักชื่น
วิชาที่สอน : Ballet
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขา นาฎยศิลป์ ตะวันตก Ballet RAD Advance 2

ครูโอ๊ก

อ.สราวุธ ปานะถึก
วิชาที่สอน : Guitar
การศึกษาและผลงาน :
มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม ประสบการณ์สอน มากกว่า 15 ปี
Owner Managing Director White Library Recording Studio

ครูโอปอล์

วิชาที่สอน : ขับร้อง (Vocal)
การศึกษาและผลงาน :
มหาวิทยาลัย ศิลปากร สาขาวิชา เอกขับร้อง ประสบการณ์การสอนร้องเพลงกว่า 10 ปี

ครูกุ๊ก

อ.ชาญณรงค์ สุขวจีคล่อง
วิชาที่สอน : Drume
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎจันทรเกษม สาขาดนตรีสากล

ครูต้อง

วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์สอนเปียโนมากว่า 20 ปี

ครูนุ่น

อ.ปุณยาบงกช ระโหฐาน
วิชาที่สอน : Ballet RAD Advance 2
การศึกษาและผลงาน
วิทยาลัยนานาชาติ ม.กรุงเทพ สาขา Hotel&Tourism Management

ครูปัญญา

วิชาที่สอน : ไวโอลิน (Violin)
การศึกษาและผลงาน
กองดุริยางค์ทหารอากาศ

ครูฟอร์ด

วิชาที่สอน :(Woodwind)
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก เอกการแสดงดนตรี, นักดนตรีวง "ZEBRA"

ครูมิว

อ.ศศิภา นภาวรรณ
วิชาที่สอน : Piano ,ขิม
การศึกษาและผลงาน
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สาขาเทคโนโลยีดนตรี Piano/ขิม Trinity G.6

ครูหนึ่ง

วิชาที่สอน : ขับร้อง (Vocal)
การศึกษาและผลงาน
นักร้องดีเด่นแห่งประเทศไทยปี 2533, ได้รับรางวัล "The Most Promising Artist 2533", เป็นครูสอนที่บริษัท RS

ครูหมิว

วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน
"Piano Trinity Grade 8"

ครูซัน

อ.ฮ้วยซัน แซ่จง
วิชาที่สอน : เปียโน (Piano)
การศึกษาและผลงาน :
ประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี "Piano Trinity Grade 8"

ครูฝน

อ.บุญธิดา เสวกทรัพย์
วิชาที่สอน : Piano/Flute
การศึกษาและผลงาน :
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สาขา Performance Flute

ครูภัทร

วิชาที่สอน :Cello ,Violin
การศึกษาและผลงาน :
มหาวิทยาลัย ศิลปากร คณะดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล (Cello) Cello วง Sunrise string orchestra ในงาน Music Festival ประจำปีที่เมืองดากุม ประเทศฟิลิปปินส์

ครูของขวัญ

อ. วศินี สิทธิวรพงศ์
วิชาที่สอน
การศึกษาและผลงาน :
มหาวิยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เอกดนตรีสากล