ครูสอนดนตรี สาขา วัชรพล

ครูสอนดนตรี สาขา วัชรพล

Master

ครูต้อง

Puchong B.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฏพระนคร สาขา สถาปัตยกรรม
ประสบการณ์การสอน มากกว่า 25 ปี

ครูเป้

Panisara T.
สอน Piano/MfLM 
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์การสอนเปียโนมากว่า 10 ปี
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สาขาเปียโน
ได้รับประกาศณียบัตรMusic for Little Mozarts by Alfred Publishing จากประเทศ Singapore
Trinity G.8

Advance

ครูพลอย

Thanyarat S.
สอน Piano/Voice
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์สอน มากกว่า 15 ปี
ABRSM G.8

ครูหมิว

Chadatorn J.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Trinity G.8

Senior

ครูเจี๊ยบ

Tanyanan S.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์สอนเปียโนมากว่า 20 ปี
ทำงานเบื้องหลัง ให้กับ R.S Promotion

ครูเกี้ย

Pisit B.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
มีประสบการณ์สอนเปียโนมากว่า 20 ปี

ครูหญิง

Kanicknan T.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาดนตรีตะวันตก เอกเปียโน

ครูซัน

Huishan C.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี

ครูฝน

Boonthida S.
สอน Piano/Flute
การศึกษาและผลงาน
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สาขา Performance Flute

ครูฟอร์ด

Thanach  C.
สอน Piano/Flute/Saxophone
การศึกษาและผลงาน
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงดนตรี
อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรฒศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
สมาชิกวง The Zebras
ABRSM G.8

ครูหนึ่ง

Natchavan P.
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
ม.รามคำแหง คณะมนุษย์ศาศตร์ เอกภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ได้รับรางวัลนักม.รามคำแหง คณะมนุษย์ศาศตร์ เอกภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี
เคยทำงานให้กับบริษัท R.S Promotion
เป็นวิทยากรพิเศษทางการใช้เสียงร้องเพลงร้องดีเด่นแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี

ครูโอปอล์

Poonjirapich S.
สอน Vocal/MFLM
การศึกษาและผลงาน
ม.ศิลปากร เอกขับร้อง
ประสบการณ์สอน มากกว่า 15 ปี

ครูจุ๊กกรู

Tatiphorn W.
สอน Vocal/Guitar/Ukulele
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎจันทรเกษม สาขาดนตรีสากล

ครูกุ๊ก

Channarong S.
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎจันทรเกษม สาขาดนตรีสากล

ครูปัญญา

Panya T.
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
กองดุริยางค์ ทหารอากาศ
ประสบการณ์การสอน มากกว่า 20 ปี

ครูสมบูรณ์

Somboon C.
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดุริยางค์ศาสตร์สากล เอกเครื่องสายตะวันตก
ประสบการณ์สอน มากกว่า 20 ปี

ครูโอ๊ก

Sarawut P.
สอน Guitar
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์สอน มากกว่า 15 ปี
Owner Managing Director White Library Recording Studio

ครูแบงค์

Worawit P.
สอน Guitar/Ukulele
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎจันทรเกษม สาขาดนตรีสากล

ครูเท็น

Chawalit K.
สอน Bass/Guitar
การศึกษาและผลงาน
รองแชมป์รายการประกวดรายการแมลงมัน
ประกวดรายการ Music Express
ประสบการณ์สอน มากกว่า 20 ปี

ครูนุ่น

Punyabongkoj R.
สอน Ballet
การศึกษาและผลงาน
วิทยาลัยนานาชาติ ม.กรุงเทพ สาขา Hotel & Tourism Management
RAD Advance 2

ครูออม

Auttamorn C.
สอน Ballet
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานาฎยศิลป์ตะวันตก

ครูอั๋น

Danai K.
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์การสอน มากกว่า 15 ปี

Junior

ครูไวน์

Wasinee R.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ม.หาดใหญ่  สาขาดนตรีสมัยนิยม

ครูมิว

Sasipa N.
สอน Piano/ขิม
การศึกษาและผลงาน
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สาขาเทคโนโลยีดนตรี
Trinity G.6

ครูตุ้ย

Chaiwat J.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์การสอน มากกว่า 25 ปี

ครูเพชร

Siravee V.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Trinity G.7

ครูแพร

Jitsirin R.
สอน Ballet
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขา นาฎยศิลป์ ตะวันตก
RAD Advance 2

ครูพลอย

Warodsamon P.
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
ม.เกษตรศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก เอกไวโอลิน

ครูเอม

Latthapon A.
สอน Guitar Classic/Ukulele 
การศึกษาและผลงาน
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎพระนคร สาขาดนตรีตะวันตก

ครูเจน

Pataramanee  S.
สอน Violin
การศึกษาและผลงาน
ดุริยางทหารอากาศ  

ครูอุ้ม

Patcha S.
สอน Vocal
การศึกษาและผลงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกขับร้อง

ครูปาล์ม

Patchara S.
สอน Piano
การศึกษาและผลงาน
ม.ราชภัฎจันทรเกษม สาขาดนตรีสากล เอกปียโน

ครูมิ้นท์

Soraya  Y.
สอน Dance
การศึกษาและผลงาน
ประสบการณ์สอน มากกว่า 10 ปี

ครูหนึ่ง

Yotsathon K.
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยดนตรี สาขา การผลิตดนตรี

ครูเต้

Kritsanapan P.
สอน Cello
การศึกษาและผลงาน
ม.ศิลปากร คณะดุริยางค์ศาสตร์ เอกการแสดงดนตรี เชลโล่

ครูอัน

Jatupat S.
สอน Drum
การศึกษาและผลงาน
ม.มหิดล คณะดุริยางค์ศิลป์ เอกกลองชุด