All Videos

(5 May 2015) Recital Concert 2015 คอนเสิร์ตใหญ่ที่เปิดโอกาศให้น้องๆทั้ง 3 สาขาได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ ทั้งร้อง ทั้งเล่น ทั้งเต้น...

View More

การแสดงของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสอนดนต­รี เมโลดี้พลัส ในงาน MelodyPlus Recital 2013

สำหรับงาน Recital นี้ ทางสถาบันได้จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อเป็นการเสร­ิมสร้างความสามารถพิเศษ และความกล้าแสดงออก ให้แก่น้องๆนักเรียนทุกๆคน

งานคอนเสริต์ใหญ่ประจำปีของ สถาบันดนตรีเมโลดี้พลัส ที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปี ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน แล้วสำหรับ MelodyPlus Recital และในครั้งนี้สำหรับงาน MelodyPlus Recital 2013 นั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ทางโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านที่ให­้ความไว้วางใจในโรงเรียนของเรา สำหรับการที่ท่านส่งบุตรหลาน ของท่านเข้ามาร่วมเรียนและเป็นส่วนหนึ่งกั­บเราสำหรับครอบครัว เมโลดี้พลัส

View More

งานแสดงคอนเสริต์ของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสอนดนต­รี เมโลดี้พลัส ในงาน MelodyPlus Mother Dy 2013 สำหรับงาน MelodyPlus Mother Dy 2013 นี้ ทางสถาบันได้จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อเป็นการเสร­ิมสร้างความสามารถพิเศษ และความกล้าแสดงออก และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง

View More

ไฮไลท์ งาน KMP Music Compettition 2013 ที่ จัดขึ้นที่ สถาบัน เกอเธ่ เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 สำหรับงานนี้เป็นการร่วมกันของ 3 สถาบันดนตรี คือ MelodyPlus , Kawai , PMS โดยมีน้องๆจากโรงเรียน เมโลดี้พลัส ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ น้องแอนนี่ ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา ขับร้อง / น้องเนิร์ด รองชะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา ขับร้อง / น้องฟร๊องซ์ ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา ไวโอลีน / น้องโบ รองชะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา ไวโอลีน / น้องเอซี ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา เปียโน / น้องปั้น รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาเปียโน / น้องมิวสิค ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา กีต้าร์คลาสสิค / น้องบีม รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา กีต้าร์คลาสสิค ขอบแสดงความยินดีกับน้องๆที่เข้าร่วมประกวดและน้องๆที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย MELODYPLUS SCHOOL OF DANCE AND MUSIC

View More