KMP Music Compettition 2013

ไฮไลท์ งาน KMP Music Compettition 2013 ที่ จัดขึ้นที่ สถาบัน เกอเธ่ เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 สำหรับงานนี้เป็นการร่วมกันของ 3 สถาบันดนตรี คือ MelodyPlus , Kawai , PMS โดยมีน้องๆจากโรงเรียน เมโลดี้พลัส ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ น้องแอนนี่ ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา ขับร้อง / น้องเนิร์ด รองชะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา ขับร้อง / น้องฟร๊องซ์ ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา ไวโอลีน / น้องโบ รองชะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา ไวโอลีน / น้องเอซี ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา เปียโน / น้องปั้น รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาเปียโน / น้องมิวสิค ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา กีต้าร์คลาสสิค / น้องบีม รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชา กีต้าร์คลาสสิค ขอบแสดงความยินดีกับน้องๆที่เข้าร่วมประกวดและน้องๆที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย MELODYPLUS SCHOOL OF DANCE AND MUSIC

บรรยากาศจากกิจกรรม “ Music Camp For Fun” จากโรงเรียนดนตรี เมโลดี้ พลัส ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา

บรรยากาศจากกิจกรรม “ Music Camp For Fun” จากโรงเรียนดนตรี เมโลดี้ พลัส ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา

ไฮไลท์ งาน KMP Music Compettition 2013 ที่ จัดขึ้นที่ สถาบัน เกอเธ่ เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 สำหรับงานนี้เป็นการร่วมกันของ 3 สถาบันดนตรี คือ MelodyPlus , Kawai , PMS น้องเนิร์ด จากโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส สาขา แคราย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขา ขับร้อง ในเพลง Don't Rain On My Parade

ไฮไลท์ งาน KMP Music Compettition 2013 ที่ จัดขึ้นที่ สถาบัน เกอเธ่ เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 สำหรับงานนี้เป็นการร่วมกันของ 3 สถาบันดนตรี คือ MelodyPlus , Kawai , PMS น้องแอนนี่ จากโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส สาขา พระราม 3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 สาขา ขับร้อง ในเพลง If I Ain't got you

ไฮไลท์ งาน KMP Music Compettition 2013 ที่ จัดขึ้นที่ สถาบัน เกอเธ่ เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 สำหรับงานนี้เป็นการร่วมกันของ 3 สถาบันดนตรี คือ MelodyPlus , Kawai , PMS น้อง โบ จากโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส สาขา แคราย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขา ไวโอลีน

Page 1 of 4